Користувацька угода

Адміністратор сайту sftx.top - Микола Полтавцев, («Адміністратор») надає необмеженому колу осіб право використання сервісів сайту sftx.top на умовах простої невиключної ліцензії та відповідно до положень цієї Угоди, яка є публічною офертою згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.


1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СПРАВЖНІЙ УГОДІ

1.1. "Сайт" - інформаційний ресурс, розташований в інформаційно-телекомунікаційній мережі загального користування "Інтернет" за адресою з доменним ім'ям sftx.top, включаючи як існуючі на момент прийняття умов цієї угоди, так і введені в дію в майбутньому протягом всього терміну існування ресурсу , піддомени (субдомени) зазначеного домену другого рівня, а також усі пов'язані з ресурсом програми для ЕОМ, що забезпечують його функціонування.

1.2. "Адміністратор" - юридична особа, яка є адміністратором доменного імені другого рівня.

1.3. "Користувач" - будь-яка особа, яка використовує сервіси та функціонал Сайту. Користувач має право пройти процедуру Реєстрації для отримання додаткових можливостей використання функціоналу Сайту, таких як коментування, написання відгуків, статей або їх редагування.

1.4. "Автор" - Користувач, який пройшов процедуру Реєстрації, що розміщує Відгуки на Сайті, і надає Адміністратору виключну ліцензію на весь термін дії авторських прав без жодних обмежень щодо написаних відгуків за Винагороду, розмір якої визначено цим договором.

1.5. "Відгук" - створюваний творчою працею Автора твір, що містить думку та відображення особистого досвіду Автора в результаті використання того чи іншого продукту чи послуги.

1.6. «Коментар» — твір, що створюється творчою працею Автора, що містить думку та відображення особистого досвіду Автора в результаті прочитання Відгуку, використання того чи іншого продукту чи послуги.

1.7. "Стаття" - текстовий матеріал, створений Користувачем або Автором, який містить інформацію, думки, аналіз або рецензію на певну тему, продукт чи послугу. Стаття може бути розміщена на Сайті для ознайомлення користувачів та обговорення ними.

1.8. "Угода користувача" - це угода, що є публічною офертою, що укладається при реєстрації на Сайті між Користувачем і Адміністратором

1.9. "Реєстрація" - процес надання Користувачем інформації, що його ідентифікує, та обробки цієї інформації сервісами Сайту, в результаті якої на Сайті створюється Обліковий запис (акаунт) Користувача.

1.10. "Обліковий запис" ("аккаунт") - унікальна сукупність реєстраційних даних Користувача, що зберігається на Сайті, що є засобом автентифікації Користувача, необхідна для використання Користувачем функціоналу Сайту.

1.11. "Логін" - унікальне ім'я Облікового запису, яке визначається Користувачем. Як Логін також може використовуватися адреса електронної пошти (e-mail) або телефонний номер Користувача. Логін відображається поряд з усіма публікаціями Користувача на Сайті як псевдонім.

1.12. "Пароль" - секретний набір символів, що визначаються Користувачем, який служить для можливості індивідуального використання Користувачем Облікового запису на Сайті.

1.13. «Угода» — це угода між Користувачем та Адміністратором Сайту.


2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Адміністратор пропонує Користувачеві використовувати Сайт на умовах, викладених у цій Угоді.

2.2. Угода користувача набирає чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якої функціональної можливості, що надається Сайтом і діє безстроково.

2.3. Угода користувача може бути змінена Адміністратором без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів у будь-який час в односторонньому порядку.

2.4. Чинна редакція цієї Угоди знаходиться на Сайті за постійною URL-адресою https://sftx.top/page/oferta

2.5. Нова редакція Угоди набирає чинності та застосовується після її розміщення за адресою, зазначеною у п. 2.4 цієї угоди, якщо інше не передбачено положеннями нової редакції.

2.6. Користувач вважається таким, що повністю і беззастережно прийняв умови Угоди у разі вчинення будь-якої із зазначених дій (конклюдентні дії):

2.6.1. Використання Сайту або його окремих функціональних елементів будь-якими способами, у тому числі способами, передбаченими чинним законодавством України.

2.6.2. Проходження процедури Реєстрації на Сайті як Користувач.

2.7. Ухвалення умов Угоди можливе лише у повному обсязі, без застережень та винятків.

2.8. Користувач, який не погоджується з умовами Угоди, не має права використовувати Сайт.

2.9. У випадку, якщо до Угоди були внесені зміни, з прийняттям яких Користувач не погоджується, Користувач не має права надалі використовувати Сайт та зобов'язується припинити будь-яке подальше використання Сайту. Перед використанням Сайту Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами Угоди щоразу, коли має намір використовувати Сайт.

2.10. До цієї Угоди і відносин, що виникають при використанні Сайту між Адміністратором і Користувачем, поширюється законодавство України.


3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

3.1. Для реалізації можливості використання Сайту в повному обсязі необхідна реєстрація Облікового запису (облікового запису) Користувача.

3.2. З метою реєстрації Користувач зобов'язаний:

3.2.1. Надавати повну, достатню і достовірну інформацію про себе з питань, зазначених в реєстраційній формі.

3.2.2. Підтримувати реєстраційні дані в актуальному стані.

3.3. Користувачеві забороняється:

3.3.1. Надавати недостовірні реєстраційні дані.

3.3.2. Зареєструвати Рахунок від імені юридичної особи, крім випадків, коли юридична особа офіційно уповноважена на вчинення цих дій від її імені, що підтверджується довіреністю, виданою в установленому законом порядку.

3.3.3. Зареєструвати більше одного Облікового запису (аккаунта) на себе, за винятком випадків, коли реєстрація декількох Облікових записів (акаунтів) дозволена і узгоджена з Адміністрацією для здійснення професійної діяльності Користувача.

3.3.4. Будь-яким чином передавати можливість використання зареєстрованого Облікового запису (рахунку) іншим особам, в тому числі шляхом продажу, оренди або вільного надання, за винятком випадків, коли передача Рахунків (рахунків) погоджена з Адміністрацією для здійснення професійної діяльності Користувача.

3.4. Адміністратор має право відмовити в реєстрації без пояснення причин або видалити / заблокувати Обліковий запис Користувача у випадках недотримання умов цієї Угоди або сумнівів щодо дотримання користувачем цієї Угоди.

3.5. Користувач самостійно визначає Логін і Пароль, при цьому Адміністратор має право встановлювати обмеження на створення Облікового запису (облікового запису) за допомогою певних логінів, а також вимоги до змісту пароля (мінімальний номер і формат, кодування символів, безпеку).

3.6. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження своїх Логіна і Пароля і не має права передавати ці дані третім особам.

3.7. У разі виявлення Користувачем активності третіх осіб з використанням Логіна і Пароля Користувача або підозри на компрометацію Логіна і Пароля Користувача, він зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністратора шляхом направлення повідомлення на URL-адресу https://sftx.top/contact-us.

3.8. Дії, вчинені з використанням Логіна і Пароля Користувача, вважаються вчиненими від імені Користувача до тих пір, поки не буде доведено протилежне, за винятком випадків, коли Користувач повідомив Адміністратора Сайту про втрату конфіденційності Логіна і Пароля, відповідно до п. 3.7 цієї Угоди.

3.9. Користувач має право самостійно видалити Обліковий запис тільки в тому випадку, коли від імені цього облікового запису не було розміщено жодного відгуку, чернетки і коментаря і відсутня інша активність Користувача на Сайті.


4. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Дотримуватися положень чинного законодавства України, умов Договору.

4.2. Надавати повну, достатню і достовірну інформацію про себе з питань, зазначених в реєстраційній формі. Підтримуйте цю інформацію в актуальному стані.

4.3. Негайно інформувати Адміністратора про несанкціоновані дії третіх осіб, зазначених у п. 3.8 цієї угоди.

4.4. Утримуватися від публікації інформації або інших матеріалів, які:

4.4.1. Його єдиною метою є дискредитація честі, гідності або ділової репутації інших користувачів або третіх осіб;

4.4.2. Утримувати заклики до насильства, сприяти дискримінації людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою;

4.4.3. Порушувати інтелектуальні права Користувачів або третіх осіб;

4.4.4. Будь-яким іншим способом порушувати законодавство України або норми міжнародного права.

4.5. Утримуватися від розміщення посилань на ресурси в інформаційно-телекомунікаційних мережах, що містять інформацію або матеріали, зазначені в п. 4.4 цього договору.

4.6. При виявленні інформації або матеріалів, зазначених у п. 4.4 цієї угоди, негайно повідомити про це Адміністратора через надсилання повідомлення за адресою https://sftx.top/contact-us

4.7. Надати відповідь та необхідні матеріали протягом 30 днів на запит Адміністратора для перевірки достовірності опублікованої інформації та дотримання умов цієї угоди за допомогою надсилання повідомлення за адресою https://sftx.top/contact-us

4.8. Усунути відповідні порушення протягом 30 днів з моменту надходження вимоги та повідомити про це Адміністратора через надсилання повідомлення за адресою https://sftx.top/contact-us


5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

5.1. Користувач не має права розміщувати будь-яким чином на Сайті матеріали, що містять результати інтелектуальної діяльності, що неправомірно використовуються, або засоби індивідуалізації третіх осіб.

5.2. При опублікуванні на Сайті результатів інтелектуальної діяльності, правовласником яких є Користувач, включаючи Відгуки та Коментарі, він надає Адміністратору виняткову ліцензію на їх використання шляхом відтворення (копіювання), переробку (зміну, в т.ч. шляхом модерації), доведення до загальної інформації та використання іншими способами для цілей роботи Сайту на весь термін дії виключного права на результат інтелектуальної діяльності без будь-яких територіальних чи інших просторових обмежень.

Зазначені права надаються Користувачем безкоштовно. Користувач зобов'язаний самостійно нести всі витрати, включаючи витрати на доступ до мережі Інтернет та витрати на телекомунікаційне обладнання, пов'язані з використанням Сайту відповідно до умов цієї Угоди.

Видалення або блокування облікового запису Користувачем самостійно або Адміністратором не означає припинення дії виключної ліцензії, яку надає Користувач Адміністратор.

5.3. Адміністратор має право блокувати, переміщати і видаляти без попередження:

5.3.1 Повідомлення та інші матеріали Користувача, що містять інформацію, поширення якої порушує норми чинного законодавства України;

5.3.2. Повідомлення та інші матеріали Користувача, що містять результати інтелектуальної діяльності, що неправомірно використовуються, та засоби індивідуалізації;

5.3.3. Облікові записи (акаунти) Користувачів, які порушують інтелектуальні права Адміністратора, інших Користувачів або третіх осіб.

5.4. Адміністратор надає Користувачеві просту невиключну ліцензію на право використання Сайту та творів, що розміщуються Адміністратором на сайті за допомогою відтворення (копіювання) та доведення до загальної інформації з обов'язковою вказівкою джерела у вигляді активного гіперпосилання.

5.5. Користувач не має права декомпілювати, розбирати, будь-яким чином змінювати код елементів Сайту та/або сервісів, необхідних для функціонування Сайту.


6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Користувач використовує функціонал Сайту на свій страх та ризик. Весь функціонал надається «як є» (as is) без будь-яких явних гарантій.

6.2. Автор гарантує, що Відгуки є продуктом творчої праці Автора та не містять результатів інтелектуальної діяльності третіх осіб.

6.3. Адміністратор не гарантує, що працездатність Сайту здійснюватиметься безперервно, без затримок, збоїв та вся надана інформація відображатиметься достовірно. Збереження інформації користувача не гарантується.

6.4. Адміністратор не гарантує доступність, точність чи достовірність відомостей, розміщених на Сайті або на сторонніх ресурсах, посилання на які є на Сайті.

6.5. Адміністратор за жодних обставин не може нести відповідальності за зміст та негативні наслідки використання (у тому числі перегляду, збереження веб-сторінок) сторонніх ресурсів, посилання на які є на Сайті.

6.6. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, в тому числі втрачену вигоду, втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, викликану у зв'язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

6.7. Адміністратор вживає всіх заходів для дотримання прав на результати інтелектуальної діяльності третіх осіб, разом з тим, оскільки Сайт допускає наявність контенту користувача, то оперативне видалення інформації або матеріалів, що порушують інтелектуальні або інші права може бути утруднено.

6.8. На вимогу правовласників результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, неправомірно розміщених або іншим чином використаних на Сайті, а також з власної ініціативи за наявності відомостей про порушення інтелектуальних прав, Адміністратор негайно видаляє розміщені Користувачами матеріали, що містять зазначені.


7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Користувач має право:

7.1.1. Використовувати Сайт та матеріали в рамках наданих цією Угодою повноважень.

7.1.2. Розміщувати на сторінках Сайту інформацію та матеріали, що не суперечать умовам цієї Угоди та законодавству України.

7.2. Користувачеві забороняється:

7.2.1. Втручатися в роботу Сайту з метою порушення його нормального функціонування.

7.2.2. Здійснювати масові розсилки повідомлень іншим Користувачам.

7.2.3. Розміщувати на сторінках Сайту інформацію, зазначену в п. 4.4 цієї Угоди.

7.2.4. Використовувати Сайт і матеріали, розміщені на Сайті, поза повноваженнями, наданими цією Угодою або поза рамками функціоналу, для якого він призначений.

7.2.5. Збір та обробка персональних даних інших Користувачів є незаконним.

7.2.6. Використовувати Розміщені на Сайті Відгуки, в тому числі шляхом опублікування Відгуків на інших сайтах в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», надавати третім особам право використання Відгуків.


8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністратором (і уповноваженими Адміністратором особами) персональних даних, наданих Користувачем при реєстрації, а також персональних даних, розміщених самостійно Користувачем в будь-якій частині Сайту, в тому числі піддоменах.

8.2. Користувач висловлює свою згоду на обробку персональних даних для наступних цілей:

8.2.1 надання Персональної (таргетованої) реклами Користувачеві.

8.2.2 надання повної, точної та достовірної інформації про Відгуки користувачів.

8.2.3 забезпечення можливості комунікації між Користувачами та вирішення спірних ситуацій між постачальниками товарів/послуг та їх споживачами.

8.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до чинного законодавства Україниі з метою виконання Адміністратором зобов'язань перед Користувачами щодо використання Сайту і його функціоналу.

8.4. Публікуючи інформацію, що містить персональні дані Користувача в будь-якому розділі Сайту, Користувач дає згоду на її обробку всіма способами, передбаченими чинним законодавством України (включаючи, але не обмежуючись такими способами, як збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних) Адміністратор, а також усвідомлює, що ця інформація може бути в подальшому поширена іншими Користувачами, пошуковими системами, системами автоматичного збору даних та іншими сервісами, незалежно від волі Адміністратора.

8.5. Адміністратор має право запросити у Користувача дані про його прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, а також іншу інформацію виключно з метою встановлення особи Користувача і перевірки достовірності наданої інформації.

8.6. Адміністратор вживає всіх можливих заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

8.7. Політика конфіденційності та обробки персональних даних доступна за URL - https://sftx.top/page/policy.


9. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

9.1. Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламних повідомлень за допомогою електронних повідомлень на електронну пошту, вказану Користувачем при реєстрації.

9.2. Користувач має право відмовитися від отримання рекламних повідомлень за допомогою електронних повідомлень.


10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПАРТНЕРСЬКІ ПОСИЛАННЯ

10.1 На Сайті Адміністратор можем розміщувати партнерські посилання на різні продукти та сервіси. Це означає, що Адміністратор може отримувати компенсацію від партнерів, яких рекомендуєм, якщо ви придбаєте їхні товари або скористаєтеся їхніми послугами за допомогою посилань, розміщених Сайті.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Визнання судом окремої частини цього Договору недійсною або такою, що не має юридичної сили, не тягне за собою недійсності інших положень Договору.

11.2. Спори між сторонами підлягають вирішенню в претензійному порядку.

11.3. Строк відповіді на претензію сторони не може перевищувати 30 робочих днів. При відсутності відповіді протягом 30 робочих днів, рахуючи з першого робочого дня, наступного за датою подачі позову за московським часом, претензійний порядок вважається дотриманим.

11.4. У разі неможливості вирішення спору в претензійному порядку спір розглядається в суді за місцезнаходженням Адміністратора.